Chow Fun or Chow Mei Fun

Chow Fun (Flat Noodles), Chow Mein Fun (Rice Noodles)
52. Roast Pork Chow Fun or Chow Mei Fun 8.95
53. Beef Chow Fun or Chow Mei Fun 9.25
54. Shrimp Chow Fun or Chow Mei Fun 9.25
55. Chicken Chow Fun or Chow Mei Fun 8.95
56. Seafood Chow Fun or Chow Mei Fun 9.95
57. House Special Chow Fun or Chow Mei Fun 9.65
58. Vegetable Chow Fun or Chow Mei Fun 8.35
59. Singapore Chow Mei Fun 9.65